Strona glowna

DIVINA PROVIDENTIA FACTUM EST

Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

36-004 Łąka 260A
tel. (017) 772 42 71

Wspierają nas: